Algemene voorwaarden

Boxspringtime Online Verkoopsvoorwaarden

Wanneer van toepassing?

De online verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van boxspringtime die via de webshop gedaan worden en op elke overeenkomst op afstand die vervolgens tussen jou en boxspringtime tot stand komt. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van boxspringtime, geef je te kennen dat je met de toepasselijkheid en inhoud van deze online verkoopsvoorwaarden instemt. De online verkoopsvoorwaarden kun je hieronder rustig doornemen vooraleer je je bestelling plaatst.

Bedrijfsgegevens van Boxspringtime

TomTeak Bvba (Hoofdkantoor)
Brusselstraat 268 
1702 Groot-Bijgaarden 
België
Telefoonnummer: 0032 (0)2-463.19.01 
E-mailadres: info@boxspringtime.be 
Btw-identificatienummer: BE 0539.922.190

Boxspringtime Klantenservice

Bij vragen, opmerkingen of klachten kan je terecht bij onze Klantenservice:

 • door te bellen op de 02-463.19.01 (van woensdag tot zaterdag tussen 11u en 18u).
 • door een brief te sturen naar: Boxspringtime  klantenservice, Brusselstraat 268, 1702 Groot-Bijgaarden België.

Bij ieder product dat in de webshop van boxspringtime is opgenomen, worden de volgende gegevens vermeld:

 • De prijs van het product. De prijs is inclusief btw.
 • De eventuele leverings- of plaatsingskosten. Deze zijn inclusief btw.
 • Een omschrijving van de voornaamste kenmerken van het product.
 • De garantietermijn.

Het plaatsen van je bestelling

Je kan je bestelling zelf online plaatsen via de webshop van Boxspringtime. Hou er rekening mee dat er geen herroepingsrecht geldt voor gepersonaliseerde, op maat bestelde producten en artikelen die persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen alle matrassen, bedbodems, boxsprings en topmatrassen).

Je aanbetaling

Bij online bestellingen vragen wij een aanbetaling van 30%. De rest van het bedrag dient bij levering aan de chauffeur betaald te worden. Gaat het om een klein bedrag dan vragen wij om de totale som te betalen bij de bestelling.
Wij bieden als online betaalmiddel "Paypal"aan . Paypal is een veilige online betaalmogelijkheid waarmee je veilig en snel kunt afrekenen.

De bevestiging van uw bestelling

Onmiddellijk na je bestelling ontvang je via e-mail een orderbevestiging. Hierop treft u onder andere een ordernummer aan 

Bestelling annuleren

Je hebt de mogelijkheid om je aankoop zonder opgave van redenen en zonder kosten te annuleren. Je kan hiervan alleen gebruikmaken als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je laat ons tijdig schriftelijk weten dat je de aankoop op afstand annuleert, door het contactformulier op onze website www.boxspringtime.be in te vullen, door een e-mail te sturen naar info@boxspringtime.be of door telefonisch contact met ons op te nemen via 02-463.19.01. 
 • Het gaat niet om een op maat gemaakt product of een product van persoonlijke aard (welke voor jou persoonlijk is samengesteld, zoals een matras, bedbodem, topmatras of boxspring

Levering en montage

Wij leveren en monteren in heel Belgie. 

Het bezorgen van je bestelling

Om de levering zo gemakkellijk mogelijk te laten verlopen, vragen wij jou, om  ons op voorhand te laten weten of er bijzondere omstandigheden zijn die een rol kunnen spelen bij de levering van je bestelling.
Als er extra kosten moeten gemaakt worden voor de levering, dan zijn deze voor rekening van de klant.
Als we niet op voorhand op de hoogte zijn gebracht van bijzondere omstandigheden met betrekking tot het bereiken van je huis en/of uw slaapkamer, kan Boxspringtime niet aansprakelijk gesteld worden. 

De levertijd

De producten die Boxspringtime online aanbiedt, hebben doorgaans een indicatieve levertermijn. De levertermijn, die op de website word vermeld, vangt aan op het moment dat je van ons een orderbevestiging ontvangen hebt. In de orderbevestiging staat een indicatieve levertijd. Het kan voorkomen dat,  als gevolg van grote drukte of andere omstandigheden, het niet lukt je bestelling binnen de op onze website aangegeven levertijd bij jou te bezorgen, dan brengen we jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Een levering buiten de opgegeven termijn kan geen schadevergoeding geven lastens onze firma.
Na overhandiging van de goederen door de chauffeur aan de consument, zijn de risico's ten gevolge van verlies, diefstal, ontwaarding en vernieling ten laste van de consument. Een klacht kan slechts gebeuren via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging binnen de achtenveertig uren (48u) na de levering van de goederen.

Betalen bij levering

Het resterende bedrag kan je contant betalen, met een gecertificeerde bankcheque of met bankcontact. Indien je betaalt met bankcontact, let dan wel dat je je limiet verhoogt indien nodig. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij je klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met je bank. Meestal is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen.

Montage door Boxspringtime

De Boxsprings van Boxspringtime zijn zeer eenvoudig te monteren, in de meeste gevallen kan je de goederen zelf  monteren. Indien je toch wenst dat Boxspringtime de goederen voor jou monteert, dan vragen we een forfaitaire kost van 49€.

Eigendomsvoorbehoud

Tot het moment van de volledige betaling van de goederen, blijft boxspringtime eigenaar van de goederen. Eén maand na ingebrekestelling, door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, is boxspringtime gerechtigd om, bij niet betaling, onmiddellijk opnieuw in het bezit gesteld te worden van de geleverde goederen.

Herroepingsrecht 

Je hebt de mogelijkheid om gedurende veertien dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, eenmaal de termijn van 14 werkdagen verstreken, kan de bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de consument tenzij met schriftelijke toestemming van Boxspringtime en mits betaling van annulatiekosten of wijzigingskosten. Als het product speciaal voor jou besteld en geproduceerd is, kunnen wij het niet terugnemen. Hieronder vallen alle matrassen, bedbodems, topmatrassen en boxsprings. Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de bestelling annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze zelf terug te sturen, de kosten voor het terugsturen zijn voor jouw rekening. Het totale aankoopbedrag wordt binnen de 30 dagen na ontbinding op uw rekening teruggestort.

Garantie op boxsprings en meubelen

Al onze boxsprings en meubelen genieten van een volledige garantie van 5 jaar.

Overmacht

Boxspringtime is in geval van overmacht niet gebonden zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt onder andere verstaan (zonder hiertoe beperkt te zijn), elke omstandigheid waarbij Boxspringtime feitelijk geen beslissingscontrole heeft en welke een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot het vervullen van de bestellingen veroorzaakt.

Voorwaarden

Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product. 

Aanspraken op garantie voor gebreken of beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen, verkeerd gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. 

Boxspringtime kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, De garantieperiode is beperkt tot het leveren van de eerste originele koper.

 • Matrassen of topmatrassen: bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm een acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt buiten de garantie.
 • Matrassen of topmatrassen kunnen een afwijking vertonen in lengte- en breedtemaat tot 2cm van de originele maat.
 • Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normaal en valt niet onder de garantievoorwaarden.

Disclaimer

De inhoud van de Boxspringtime  website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd of gewijzigd  zonder dat Boxspringtime zijn toestemming geeft.

Boxspringtime is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de aangeboden informatie op de website. Boxspringtime  accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

Copyright

De op Boxspringtime afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, fotografie, illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, woordmerken en logo’s, zijn eigendom van Boxspringtime en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het beheer van persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy bij een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Boxspringtime is de verantwoordelijke voor de verwerking. De consument beschikt op elk moment over een recht van inzage en rechtzetting van de persoonlijke gegevens, evenals een recht tot verzet van hun gebruik. 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Facturatie en creditering van de goederen van Boxspringtime.
 • Afsluiten van het verkoopcontract en het verschaffen van informatie over de afhandeling van de bestelling.
Back to Top