3jaar volledige garantie

Je krijgt van ons op elk besteld artikel een garantie van driejaar en dit terwijl de wettelijke opgelegde garantie slechts twee jaar is. Deze garantie is geldig vanaf de aankoopdatum van je besteld artikel.
Deze garantie is enkel geldig voor de eerste eigenaar en niet voor tweede keuze artikelen, doorverkoop, professioneel of commercieel gebruik. De drie jaar garantie is enkel geldig na ontvangst van het officiële registratieformulier, dit moet samen met een kopie van uw aankoopbewijs ten laatste 28 dagen na aankoop in ons bezit zijn. 

De 3 jaar garantie omvat alle reparatiekosten of vervangingskosten aan het artikel die het gevolg zijn van een elektrisch of mechanisch defect waardoor het toestel niet meer naar behoren functioneert. Verder zijn alle wettelijke bepalingen van de normale garantieperiode van 2 jaar van kracht. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantieperiode noch de aanvang van een nieuwe garantieperiode tot gevolg. Na de 2 jaar wettelijke garantie zal in geval van technische interventie een franchise van 30€ (inclusief BTW) worden aangerekend voor de verplaatsingskosten. Indien het artikel zodanig is geplaatst dat de benodigde tijd voor het vervangen of herstellen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan komen de hierdoor ontstane extra kosten ten laste van de gebruiker.

Back to Top