Snelle levering

Indien er bepaalde omstandigheden zijn die de levering onmogelijk maken, zoals bijvoorbeeld werken in de straat, geparkeerde wagens voor de deur of andere obstakels kunnen wij hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

Gelieve dus alle voorzorgsmaatregelen te nemen opdat de levering zonder problemen zou kunnen plaatsvinden of tijdig te verwittigen indien ze niet kan doorgaan. Indien wij genoodzaakt zijn een tweede maal ter plaatse te moeten komen, zullen er extra kosten van 50€ (BTWI) aangerekend worden.

Back to Top